background image

Koppes Bouwkunde verzorgt bouwkundig tekenwerk, advies en projectmanagement voor woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers en architecten. Door parate kennis van bouwregelgeving en een op de uitvoering en techniek gerichte visie, is Koppes Bouwkunde een sterke onafhankelijke partner bij de realisatie van nieuwbouw, renovatie en verbouwprojecten.

 

Sinds 2010 werkt Koppes Bouwkunde met, naast Autodesk AutoCAD (2D), steeds meer tekenwerk uit met Autodesk Revit (3D). Het voordeel is dat de opdrachtgever kan kiezen voor een 3D uitwerking, mogelijk in combinatie met "BIM" (Bouwwerk Informatie Model). Een methode om virtueel te bouwen en optimaal samen te werken met bouwpartners. De 3D uitwerking geeft de opdrachtgever tevens een helder beeld van de planuitwerking.


Onze kracht bij de uitwerking van projecten is gevraagd (maar ook ongevraagd) met onze opdrachtgever meedenken over bouwkundige vraagstukken, bouwkundige problemen in een vroegtijdig stadium signaleren en adviseren ten aanzien van bouwkundige oplossingen.
Door onze professionele aanpak op basis van duidelijk afspraken en planning kunt u op ons vertrouwen voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van uw bouwprojecten tegen een aantrekkelijk tarief.

U kunt Koppes Bouwkunde inschakelen voor uw totale project of voor een deelopdracht. Wij hebben contact met diverse architecten en kunnen in samenspraak met u als opdrachtgever een passende architect inschakelen voor het ontwerp en de esthetische begeleiding tijdens de verdere uitwerking van uw project.

Door onze actieve betrokkenheid in het bouwteam kan in een vroegtijdig stadium worden meegedacht en geadviseerd over bouwtechnische aspecten, de kwaliteit en de financiële haalbaarheid van het project. Voorts kunnen bouwkundige problemen tijdig worden gesignaleerd, waardoor projectplanning en kostenbewaking goed in de hand worden gehouden.

Ons kwalitatief hoogwaardig teken- en modelleerwerk zorgt voor duidelijkheid tijdens de prijsvorming en de uitvoeringsfase van het project, waardoor vertraging of fouten kunnen worden voorkomen.

Door de overheadkosten laag te houden zijn onze tarieven scherp, zodat wij het bouwkundige tekenwerk en advies ook financieel aantrekkelijk voor u kunnen uitvoeren.

Bouwkundig tekenwerk
 • Opname, inmeten en revisie van bestaande gebouwen
 • Digitaliseren / pointcloud van bestaande panden
 • Bouwaanvraagstukken en aanvraag omgevingsvergunning (Wabo)
 • Toetsing aan Bouwbesluit en maken Bouwbesluittekeningen
 • Slooptekeningen en aanvraag sloopvergunning
 • Bestek- en bestektekeningen
 • Detaillering
 • Uitvoeringstekeningen
 • Productietekeningen
 • Presentatietekeningen
 • Verkooptekeningen, kopersopties en koperscontracttekeningen
 • Verhuurtekeningen
 • Splitsingstekeningen
 • Kavelplattegronden

 

Bouwkundig advieswerk

 • Thermografische rapportages
 • Daglichttoetreding en ventilatieberekeningen
 • Bezonning / schaduw animaties
 • Bouwkundig onderzoek en advisering

 

Projectmanagement

 • Afstemming en begeleiding tekenwerk
 • Projectcoördinatie tussen bouwpartners
 • Begeleiden prijsvorming (aanbesteding/bouwteam)
 • Opstellen en bewaken van projectplanning
 • Opstellen contractafspraken
 • Het houden van bouwvergaderingen / verslaglegging notulen
 • Budgetbewaking / beoordeling meer-, bij- en minderwerk en stelposten
 • Advisering ten aanzien van bouwkosten / bezuinigingen
 • Controle en fiattering facturen / opstellen financiële overzichten
 • Toezicht en directievoering tijdens de uitvoering
 • Oplevering en opstellen proces verbaal van oplevering.