background image

Villa Castricum

150701 villa castricum 01
Juli 2015 - Particuliere opdracht voor planuitwerking Villa te Castricum.

 

Koppes Bouwkunde heeft een particuliere opdracht gekregen voor het uitwerken van een Villa te Castricum voor de bouwaanvraag, bestek- en uitvoeringstekeningen. Tevens wordt de bouwbesluittoets, energieprestatie- , daglicht- en ventilatieberekening opgesteld. Het tekenwerk wordt verzorgt in Revit (3D).
150701 villa castricum 02