background image

Zonnestroominstallatie

Koppes Bouwkunde zonnepanelen
Juli 2017 - Koppes Bouwkunde neemt zonnestroominstallatie in gebruik

 

Op het dak van ons kantoorgebouw aan de J. Duikerweg zijn 74 PV-panelen geplaatst. De helft voor Breddels Architecten en de andere helft voor Koppes Bouwkunde. Deze zonnestroominstallatie is vrijdagmiddag 21 juli 2017 aangesloten en in gebruik genomen. De geschatte opbrengst van de panelen zal op jaarbasis zo'n 17.300 kWh zijn.

Koppes Bouwkunde zonnepanelenHet grootste deel van de energie die we gebruiken voor stroom, verwarming en vervoer is afkomstig uit fossiele bronnen. Bij de verbranding van deze fossiele brandstoffen komt CO2 vrij; bovendien veroorzaken ze vervuiling. Het huidige systeem van energievoorziening is toe aan een grondige verandering. Om nadelige gevolgen zoals klimaat- verandering te beperken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening. Het doel is dat Nederland in 2050 (bijna) helemaal 'fossiel-vrij' is. Hoe dat doel bereikt kan worden, is nog niet precies duidelijk…

Verduurzaming is voor Koppes Bouwkunde ook bedrijfsmatig een belangrijk aspect. Wij kunnen verduurzaming promoten en zelf aan verduurzamingsprojecten werken danwel voorstellen hiervoor doen; het beste is toch om zelf het voortouw te nemen en een steentje bij te dragen!