background image

Start verbouw sociaal pension Zaanerf

141021-05
28 augustus 2014 is gestart met de verbouw van sociaal pension Zaanerf in Zaandam.

Sociaal Pension Zaanerf is een 24-uursvoorziening van het Leger des Heils voor dak- en thuisloze mannen en vrouwen uit de Zaanstreek. Er zijn 25 plaatsen voor bewoners en 4 voor passanten. Het pension biedt de elementaire levensbehoeften zoals veiligheid, voeding, onderdak en aandacht. Vanuit deze woonomgeving kan worden gewerkt aan de oplossing van het probleem, dan wel het draaglijker maken van de thuisloosheid.
Logchies renovatie en onderhoud verbouwt het pand. In december 2014 zal de oplevering plaatsvinden.

 

Koppes Bouwkunde heeft in opdracht van Parteon de renovatieplannen voor het sociaal pension Zaanerf aan de Westzijde in Zaandam uitgewerkt, en de aanvraag verzorgd voor de omgevingsvergunning en brandveilig gebruik.