background image

Joannes de Deo

AIG Careconcepts: planuitwerking in Revit (3D), projectcoördinatie en toezicht Joannes de Deo.

 

Het monumentale Joannes de Deo is het oorspronkelijke hoofdgebouw van het voormalige Kennemergasthuis te Haarlem. Het pand dateert uit 1895. Koppes Bouwkunde verzorgde voor AIG Careconcepts de gehele planuitwerking in Autodeks Revit (3D) van ontwerp tot en met uitvoering. Het plan omvat de renovatie en herbestemming van het ziekenhuis tot 34 exclusieve appartementen. Doelgroep zijn huurders in de categorie ouderenzorg die aanvullend een zorgpakket kunnen afnemen. Naast de appartementen zijn ook algemene voorzieningen opgenomen in het pand zoals een restaurant, bibliotheek, activiteitenruimte en zitkamer.

 

Koppes Bouwkunde verzorgde de volgende tekeningen en diensten: 

  • Opname en uitwerking bestaande toestand
  • Lay-out studie
  • Ontwerp tekeningen (VO-DO)
  • Exterieur impressies
  • Bouwaanvraag tekeningen, daglicht berekening en indiening omgevingsloket
  • Bestek- en tekeningen
  • Digitale uitwerking terreinafwerking
  • Begeleiding prijsvorming / aanbesteding
  • Uitwerken uitvoeringsgereed ontwerp
  • Opzichter / toezicht op de uitvoering

Deelnemende partijen: