background image

Renovatie

Renovatie, herbestemmen en haalbaarheidsonderzoek voor doorexploitatie.

 

Renovatie, doorexploitatie en herbestemmen van gebouwen is een actueel thema. Koppes Bouwkunde verzorgde diverse haalbaarheidsonderzoeken, ontwerpen en renovaties tot behoud van bestaande gebouwen. Ook het verzorgen van de bouwkundige opname, inmeten, uitwerken bestaande toestand en thermografische beelden behoren tot de mogelijkheden. Het doel is om technisch afgeschreven gebouwen of leegstaande gebouwen zonder bestemming nieuw elan te geven, technisch te verbeteren, energielabel sprong te maken en toegankelijkheid te verbeteren om zodoende sloop te voorkomen.

 

Voor Parteon woningcorporatie te Wormerveer heeft Koppes Bouwkunde o.a. de volgende onderzoeken uitgevoerd:

  • Poelenburg Zaandam, 7 clusters, totaal circa 400 appartementen, voor scenario's met doorexploitatie van 7, 15 en 25 jaar.
  • Heukelwachterstraat Zaandam, 96 appartementen, diverse scenario's voor doorexploitatie van 25 en 40 jaar.
  • Bloemenbuurt Wormerveer, 22 gestapelde woningen, diverse scenario's voor doorexploitatie van 25 jaar.
  • De Durghorst Krommenie, verzorgingshuis, haalbaarheidonderzoek voor hoogniveau renovatie ten behoeve huisvesting nieuwe gebruiker.
  • De Durghorst Krommenie, verzorgingshuis, haalbaarheidonderzoek herbestemmen tot 26 appartementen.

 

Naast bovenstaand werken voor Parteon, werkte Koppes Bouwkunde aan de volgende projecten:

  • Joannes de Deo te Haarlem, herbestemming en renovatie voormalig hoofdgebouw Ziekenhuis, AIG Careconcepts
  • De Nieuwe Moutmolen te Heerhugowaard, renovatie complex GGZ t.b.v. autistische cliënten , Architectuurstudio Sorrentina bna
  • Koggenbad en -hal in De Goorn, renovatie en modernisering sporthal en -bad, Gemeente Koggeland
  • Missiehuis te Hoorn, layoutstudie inpassen en herbestemmen voor diverse potentiële kopers / huurders, M.J. de Nijs projectontwikkeling