background image

Hoevervaart

Vof Horizon Ontwikkeling: planuitwerking appartementen, grondgebonden woningen en parkeergarages.

 

Hoevervaart is een herontwikkeling op het terrein van een voormalige school van het Horizon College te Alkmaar. Na sloop van de school zijn 42 appartementen en 28 grondgebonden woningen met parkeergarage gebouwd naar ontwerp van INBO Architecten te Rotterdam. Een vervolgfase met nog eens 35 woningen en een parkeergarage is door Koppes Bouwkunde uitgewerkt maar nog niet gebouwd.

 

Koppes Bouwkunde verzorgde de volgende tekeningen en diensten:

  • Bouwaanvraagtekeningen
  • Bestek- en tekeningen
  • Uitwerken uitvoeringsgereed ontwerp
  • Splitsingstekeningen
  • Verkooptekeningen
  • Interieur impressies t.b.v. verkoopdoeleinden
  • Koperscontracttekeningen
  • Optietekeningen
  • Bezonningsstudie
  • Opzichter / toezicht op de sloopwerkzaamheden

Deelnemende partijen: