background image

Maalwater

M.J. de Nijs projectontwikkeling: planuitwerking nieuwbouw 26 woningen in het plan Maalwater.

 

Maalwater is een woningbouwplan aan De Houtwal te Heiloo met 26 nieuwbouw woningen. Koppes Bouwkunde verzorgde de bestek- en uitvoeringsgereed ontwerp, verkoop- en koperscontracttekeningen.

 

Koppes Bouwkunde verzorgde de volgende tekeningen en diensten:

  • Bestektekeningen
  • Daglichtberekening
  • Ventilatieberekening
  • Energieprestatieberekening
  • Uitvoeringsgereed ontwerp
  • STABU bestekboek
  • Verkooptekeningen
  • Koperscontracttekeningen

Deelnemende partijen: