Circulair bouwen

Voor de circulaire economie moet het roer om!

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Het circulaire systeem kent 2 kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw kunnen worden gebruikt. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden.

Koppes Bouwkunde adviseert op gebied van circulair bouwen en inrichten.

Koppes Bouwkunde kan door circulair te ontwerpen en circulaire materialen toe te passen haar opdrachtgevers van dienst zijn. Koppes Bouwkunde hanteert hiervoor de belangrijkste principes van de circulaire economie cq het circulair bouwen:
1
Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.
2
Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het eind van de gebruiksfase makkelijk demontabel zijn en materiaalstromen eenvoudig kunnen worden gescheiden.
3
Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen uitgestoten.
4
De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies.
5
Omdat de prestatie van het product de waarde bepaalt, wordt het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de producent.
6
De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ zijn biologisch afbreekbaar en worden (na eventuele onttrekking van nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de natuur.
7
Een van de meest belangrijke succesfactoren is (sector-doorkruisende) ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde.
8
Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor het gebruik ervan - niet voor het bezit. Een andere mogelijkheid is dat de producent het product terugkoopt aan het einde van de levensduur.
Koppes Bouwkunde heeft met name in de projectafbouw en -inrichting van kantoor- en retailomgeving ervaring opgedaan met circulaire materiaal toepassingen en de zoektocht naar leveranciers van circulaire producten. De kennis en ervaring wordt steeds meegenomen naar nieuwe projecten en ieder project vormt weer een welkome aanvulling op de expertise.
Bent u geïnteresseerd in een project gerealiseerd door Koppes Bouwkunde?