Materialenpaspoort

WAT IS AFVAL?

Dat is materiaal dat in de anonimiteit terecht is gekomen. Veel afval wordt verbrand. Hoe kunnen we dat voorkomen? Door alles een identiteit te geven en dus te documenteren, een paspoort te geven. Vandaar het materialenpaspoort. Vervolgens moeten we de toegang tot de materiaalpaspoorten faciliteren, alsof het een bibliotheek is. Madaster is een dergelijk kadaster van materialen in vastgoed

HET MADASTER PLATFORM

Koppes Bouwkunde specifeert in haar BIM-modellen de toe te passen materialen en koppelt haar BIM-modellen aan Madaster om een materialenpaspoort te genereren. De door Koppes Bouwkunde toegepaste gespecificeerde materialen krijgen daarmee een identiteit. Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. De informatie over de toegepaste materialen blijft bewaard en beschikbaar. Hiermee elimineren we afval.

DE DOCUMENTATIE

Ook tijdens de ontwerpfase kan Koppes Bouwkunde al met behulp van de Circulariteit Indicator inzicht bieden in de mate van circulariteit van het nieuwe vastgoedobject. Tijdens het bouwproces kan de documentatie door de betrokken partijen worden aangeleverd, opgeslagen, ingezien en gedeeld. Het finale gebouwdossier wordt opgebouwd, oneindig bewaard en kan eenvoudig worden overgedragen aan de opdrachtgever. Betrokken partijen kunnen tijdelijk of permanent toegang krijgen tot dit archief.

Bent u geïnteresseerd in een project gerealiseerd door Koppes Bouwkunde